Geschiedenis

Het korps is als harmonie ontstaan in 1828.  In 1845 is die echter omgevormd tot fanfare en is zo blijven bestaan tot in 2009 waarop men opnieuw is overgegaan naar een harmonie.

De naam ‘De Verenigde Vrienden’ is pas definitief geworden na de eerste wereldoorlog. Voordien werd ze ‘Fanfaren’ of ‘Sint-Cecilia’ genoemd. In 1969 werd ze ‘Koninklijk’ en sedert 1988 een  v.z.w. ‘Vereniging zonder Winstoogmerk’.

Vanaf de 20ste eeuw waren dit de voorzitters: V. Van Issacker (vóór 1903), J. De Clercq, H. Jonckheere, E. Pattyn en brouwer Billiet (tussen 1910 en 1914), Maurice Van Issacker (1920-1935), Pastoor Prosper Moncarey (1935-1937), Joseph Hemeryck (1937-1945), Joseph Westerlinck (1945-1960), Joseph Billiet (1960-1968), Louis Meersseman (1968-1981), Frans Defour (1981-1983), Joseph Leenknegt (1983-1992) en Jackie Defrancq (1992-heden).

De dirigenten waren Oscar Callebert (rond 1880), Frederik Vermander (1892-1910), Adelson Vermander (1910-1914), Gustaaf Nuitten (1920-1929), Michel Boudrez (1929-1945), Jan Gekiere (1945-1945), Marcel Coghe (1945-1960), Jozef Coghe (1961-1983), Jozef Vaneyghen (1983-1992), Rik Vaneyghen (1992-2010), Hannes Vanlancker (2010-heden).

Tot aan de WO II nam het korps geregeld deel aan festivals in de naburige gemeenten. Zelf richtte men ook een of ander festival of marstornooi in.

Vanaf 1945 werden concerttornooien ingericht door de West-Vlaamse provincie met de bedoeling de korpsen te classificeren in onderscheiden afdelingen, in stijgende orde: derde, tweede, eerste, uitmuntendheid, ere en superieure. Daarvan hingen ook de toegekende subsidies af.

In 1956 promoveerde ‘De Verenigde Vrienden’ te Veurne naar de tweede afdeling. Dit gebeurde onder leiding van Marcel Coghe. In de periode van het dirigentschap van Jozef Coghe, leraar aan de plaatselijke bijafdeling van de Muziekacademie te Roeselare, groeide de fanfare aan, zowel kwantitatief als kwalitatief, omdat er van langs om meer muzikanten bij kwamen die studeerden aan de muziekschool. Door mee te dingen aan de provinciale tornooien werd de fanfare in 1965 laureaat in de tweede afdeling en ging over naar de eerste afdeling. In 1966 werd het korps opgenomen in de afdeling uitmuntendheid. In 1967 kwamen ‘De Verenigde Vrienden’ in de ere-afdeling die toen de hoogste afdeling was. Die rang bleven ze behouden tot in 1980 toen ze bij de beste fanfares van West-Vlaanderen behoorde in de superieure afdeling. In 1988 werd het korps opgenomen in de ere-afdeling en in 2002  in de afdeling uitmuntendheid.

Ondertussen ontstond er in 1962 een majorettekorps waarbij mevrouw Jacqueline Decommere een leidende functie had. Samen met het muziekkorps brachten de majorettes heerlijke shows in binnen- en buitenland. Jacqueline werd afgelost door Marie-Paule Labeeuw (1979-1980), Martine Debusschere (1980-1981), mevrouw Delecluyse (1980-1982) en Marleen Van Overschelde (1982-1985). Het majorettepeloton werd opgeheven in 1985 om meer aandacht te kunnen schenken aan het trommelkorps, met instructeurs Karel Degryse, Willem Coghe en Gwenn Demeester. Tamboer-majoor Kris Declercq bouwde het om tot een heuse drumband. Na hem namen Bart Leflere en  Pieter Verholle de leiding op zich.

Het jeugdkorps ‘De Jeugdige Vrienden’, gesticht en geleid door jozef Coghe, werd na enkele repetities in 1973, officieel opgericht in 1974. Zo werd de toekomst voor het groot korps verzekerd. Ook werd door hem tijdelijk een ‘Bugelclub’ en een ‘Mini-bugelclub’ opgericht om meer aandacht te krijgen voor het hoofdinstrument van een fanfare: de bugel.

In 1983 werden, na het ontslag van Jozef Coghe, de leiding van ‘De Verenigde Vrienden’ en ‘De Jeugdige Vrienden’ overgegeven respectievelijk aan de gebroeders Jozef en Rik Vaneyghen. Jozef deed dit op schitterende wijze maar gaf in 1992 het dirigeerstokje door aan zijn broer Rik die hoofddirigent werd.  Rik stichtte in 1994 ‘De Kleine Vrienden’ die in 1997 werd overgenomen door Geert Deforche. Deze jonge trompettist werd in 1998 dirigent van het jeugdkorps. Omdat hij nu dirigent was van beide groepen, werd besloten beide samen te voegen. Geert en ‘De Jeugdige Vrienden’ oogsten een groot succes met de uitvoering van de musical ‘Scrooge’ die acht volle zalen met minstens 2000 bezoekers lokte.

In 2002 werd Joke Boussier de leidster van ‘De Jeugdige Vrienden’. In 2008 werd het jeugdkorps opgeslorpt door ‘De Verenigde Vrienden’.

In 2008  werd opnieuw gestart met een ‘Minimuziekje’ geleid door klarinettiste Elien Maertens, die in 2011 de leiding overgaf aan fluitiste Goele Landerwyn. In 2013 nam de lerares samenspel Veronique Coene de kleintjes onder haar leiding.

In 2010 werd hoornist Hannes Vanlancker uit Wevelgem de nieuwe dirigent van ‘De Verenigde Vrienden’.

Omdat het aantal uitstappen op straat fel  verminderde, legde het korps zich van langs om meer  toe op verzorgde kunstconcerten. Jaarlijks worden een drietal gegeven: een lenteconcert, een herfstconcert en een kerstaperitiefconcert.  De grootste jaarlijkse attractie is echter ‘De Nacht van de Punch’, die in september doorgaat. Eerst wordt door ‘De Verenigde Vrienden’ een succesvol concert gegeven van moderne meeslepende en gekende muziek, waarbij het showelement niet ontbreekt. Daarna leidt een dj de aanwezigen  ten dans. Wat in 1980 begon met een punchbal voor de muzikanten en hun familie als opsluit van het Ceciliafeest, is dit thans, dank zij de gedrevenheid van Bertrand Wyffels en Jos De Meyer en de vele medewerkers, uitgegroeid tot een samenkomst van niet minder dan 2000 toehoorders die in de Expohallen te Roeselare vol enthousiasme een afwisselend concert meemaken met boeiend professioneel klank- en lichtspel.

Jozef Coghe, eredirigent